วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นแรก ปี 2482


เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นแรก ปี 2482
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2482วัดบ้านปาง เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียก กันทั่วๆ ไปมานานแล้ว โดยเรียกกันตามชื่อของหมู่บ้าน ประวัติกล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2439 ครูบาขัติยะ เป็นพระที่อยู่ในเมืองลำพูน ได้เดินธุดงค์มาถึงบ้านปางและพักที่เชิงเขาทางทิศเหนือ ประชาชนถิ่นนั้นเคารพเลื่อมใสท่านมาก และได้ช่วยกันสร้างกุฏิที่พักเพื่อจะได้ให้ท่านได้พักจำพรรษา และจะได้ใช้ประกอบกุศลทำบุญต่อมาในปีนั้นเอง ครูบาศรีวิชัยก็ได้มาฝากตัวเป็นศิษย์และบรรพชาเป็นสามเณร กระทั่งอายุครบบวชในปี พ.ศ.2441 จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดบ้านปางนั่นเอง ต่อมาภายหลังครูบาขัติยะท่านได้ธุดงค์ไปถิ่นฐานอื่น ท่านครูบาศรีวิชัยจึงได้เป็นเจ้าอาวาสแทน แต่ท่านได้เห็นว่า ที่ตั้งวัดไม่เหมาะสม ในปี พ.ศ. 2446 ท่านจึงได้ย้ายวัดจากที่เดิมไปสร้างวัดขึ้นบนเนินภูเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน แล้วขนานนามวัดใหม่ว่า "วัดศรีจอมสหรีศรีทรายมูลบุญเรือง" แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกกันติดปากว่า "วัดบ้านปาง" กิตติคุณของท่านแพร่หลายเป็นที่ศรัทธาเคารพนับถือของชาวล้านนาเป็นอย่างมากครูบาศรีวิชัย ท่านเป็นพระสงฆ์ฝ่ายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเป็นที่เคารพ ศรัทธามากของจังหวัดทางภาคเหนือ ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ได้สร้างถนนหนทางและวัดวาอารามมากมาย จนชาวเหนือยกให้ท่านเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนา มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อท่านเดินทางไปนมัสการพระธาตุช่อแฮ ที่เมืองแพร่ บรรดาชาวเมืองแพร่พากันเอาน้ำใส่ภาชนะมาขอน้ำมนต์กันเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนั้นมีผู้สุขภาพไม่ดี เจ็บป่วย ขาดที่พึ่งต้องการกำลังใจ ท่านครูบาศรีวิชัยจึงมีเมตตา สงสารปรารถนาจะให้ผู้ที่นำน้ำมาสมปรารถนา จึงเอาลูกประคำที่ท่านสวมใส่ใช้บริกรรมคาถาภาวนาอยู่เป็นประจำ จุ่มลงไปในน้ำที่อยู่ในภาชนะต่างๆ โดยทั่วถึงกัน ผลก็คือความปลาบปลื้มใจของผู้ที่ได้มาในวันนั้นเป็นอย่างมาก ต่างก็นำไปเก็บบูชาและอธิษฐานขอตามความปรารถนา ครูบาศรีวิชัยท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2481 สิริอายุได้ 60 ปี พรรษาที่ 40วัตถุมงคลของท่านนั้นได้จัดสร้างภายหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วทั้งสิ้น มูลเหตุในการสร้างก็คือ พระครูวิมลญาณประยุต (มหาสุดใจ วิกสิตฺโต) ซึ่งเป็นพระที่มาจากวัดเบญจมบพิตร ซึ่งมาช่วยบริหารคณะสงฆ์ จังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน พิจารณาจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นที่ระลึกและเพื่อจะนำรายได้มาใช้จ่ายในงานทำศพครูบาศรีวิชัย โดยมีนายคล้อย ทรงบัณฑิต เป็นผู้นำมาจัดทำที่กรุงเทพฯ ผู้ออกแบบ เหรียญครูบาศรีวิชัยคือ พระกองแก้ว นาถกโร วัดมหาวัน ลำพูน เหรียญนี้ได้ออกให้เช่าราคาเหรียญละ 5 สตางค์ ส่วนพระเกศานั้นทำแจกฟรี
เหรียญครูบาศรีวิชัย ที่สร้างใน ปี พ.ศ.2482 นั้นเป็นที่เคารพศรัทธา และแบบรูปไข่ครึ่งองค์ตามที่ผมนำรูปมาให้ชมนี้มีอยู่สองบล็อก คือบล็อก 2 ชาย และ 3 ชาย ปัจจุบันมีสนนราคาสูง และนิยมกันมาก รูปที่นำมาลงให้ชมกันนี้ เหรียญครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นเหรียญรูปไข่ปี พ.ศ. 2482 บล็อกพิมพ์ 2 ชายครับด้วยความจริงใจที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด แทน ท่าพระจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น